Poskytované služby:

 

• Spirometrické vyšetrenia

• Bronchodilatačné testy

• Bronchoskopické vyšetrenia

• RTG a CT hrudníka

• Návrhy na liečenie do kúpeľov a Tatranských liečební

• Sérologické vyšetrenie chlamýdii a mykoplazmy pneumoniae