Pneumologická ambulancia vedená MUDr. Vlastou Balážovou, patrí k neštátnym pneumologickým zdravotníckym zariadeniam. Zárukou kvality poskytovania služieb je MUDr. Vlasta Balážová, lekárka s 30 ročnou praxou a dvomi atestáciami.

Pneumologická ambulancia je situovaná v priestoroch Dôstojníckeho pavilóna, v južnom krídle na prízemí, v Komárne . Ambulancia je vybavená diagnostickými prístrojmi, ktoré spĺňajú aj prísne európske kritériá a napomáhajú presnému a včasnému určeniu príčin respiračných ťažkostí a ochorení. Zariadenie je bezbariérové.

Ambulancia je vybavená moderným spirometrickým prístrojom napojeným na počítačový vyhodnocovací systém.

 

Asistentka v Pneumologickej ambulancii

Odbornou asistentkou – sestrou v pneumologickej ambulancii je Téglásová Janette, vyštudovala Strednú zdravotnú školu v Nových Zámkoch. Pracovala v komárňanskej Nemocnici s poliklinikou. Od roku 1998 asistuje MUDr. Vlaste Balážovej.