Gynekologická ambulancia, vedená MUDr. Jánom Balážom, patrí k najlepšie vybaveným neštátnym gynekologickým zdravotníckym zariadeniam v Nitrianskom kraji. Zárukou kvality poskytovania zdravotníckych služieb je MUDr. Ján Baláž, lekár s 30 ročnou praxou a dvomi atestáciami v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Viac

 

 

MUDr. Vlasta Balážová je pneumologička s 30 ročnou praxou. Jej meno je zárukou kvality poskytovaných služieb. Pneumologická ambulancia je vybavená diagnostickými prístrojmi, ktoré napomáhajú presnému a včasnému určeniu príčin respiračných ťažkostí a ochorení. Viac