Gynekologická ambulancia, vedená MUDr. Jánom Balážom, patrí k najlepšie vybaveným neštátnym gynekologickým zdravotníckym zariadeniam v Nitrianskom kraji. Zárukou kvality poskytovania zdravotníckych služieb je MUDr. Ján Baláž, lekár s 30 ročnou praxou, s dvomi atestáciami v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

 

Gynekologická ambulancia je situovaná v budove Dôstojníckeho pavilóna, vo východnom krídle na 1. poschodí, v Komárne. Ambulancia je vybavená moderným zariadením, ktoré spĺňa aj prísne európske kritériá.

 

Gynekologická ambulancia poskytuje kompletnú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore plánované rodičovstvo, prenatálna starostlivosť a pôrodníctvo, všeobecná gynekológia, onkogynekológia, detská gynekológia a endokrinologická gynekológia so všetkými jej aspektami (antikoncepcia, liečba porúch menštruačného cyklu a sterility, hormonálna a substitučná terapia).

 

Asistentka v Gynekologickej ambulancii

Odbornou asistentkou – sestrou v gynekologickej ambulancii je Erika Barkócziová, vyštudovala Strednú zdravotnú školu v Nových Zámkoch. Pracovala v komárňanskej Nemocnici s poliklinikou. Od roku 2009 asistuje MUDr. Jánovi Balážovi.