Poskytované služby:

 

• preventívne prehliadky, vrátane odberov

• komplexná diagnostika a liečba gynekologických ochorení

• dispenzárna starostlivosť

• kolposkopia

• odbery onkologických sterov

• odbery biologického materiálu na laboratórne vyšetrenia plus špeciálne vyšetrenia na chlamýdie, mykoplazmy a ureaplazmy

• 3D / 4D ultrazvuk

• komplexné poradenstvo v otázkach neplodnosti a spolupráca so špičkovými pracoviskami doma i v zahraničí

• vyšetrovanie i poradenstvo v starostlivosti o prsníky

• komplexná starostlivosť o tehotné ženy, vrátane rád o výžive, cvičeniach v gravidite, atď.

• psychoprofylaxia pri inkontinencii moču plus predpis pomôcok

• poradenstvo a predpis liekov pri plánovanom rodičovstve

• spolupráca s endokrinológom

• hormonálna antikoncepcia

• zavádzanie a extrakcia vnútromaternicových teliesok

• komplexná starostlivosť o ženy v klimaktériu v menopauze

• malé chirurgické výkony